Legal Policy

Πολιτική Aπορρήτου

Πολιτική Aπορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Αποτελεί πολιτική της PARPARAS SA να σέβεται το απόρρητο σας σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς σε ολόκληρο τον ιστότοπο μας, https://dimitra-foods.eu και άλλους ιστότοπους που κατέχουμε και λειτουργούμε.

Ζητούμε προσωπικά στοιχεία μόνο όταν τα χρειαζόμαστε πραγματικά για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία. Τα συλλέγουμε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, με γνώση και συγκατάθεσή σας. Σας ενημερώνουμε επίσης τον λόγο που τα συλλέγουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Διατηρούμε τις συλλεγμένες πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για να σας παρέχουμε την ζητούμενη υπηρεσία σας. Όποια δεδομένα αποθηκεύουμε, θα προστατεύσουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.

Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης δημοσίως ή σε τρίτα μέρη, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πρακτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να δεχτούμε ευθύνη για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Είστε ελεύθεροι να απορρίψετε το αίτημά μας για τα προσωπικά σας στοιχεία, με την κατανόηση ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένες από τις επιθυμητές υπηρεσίες σας.

Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μας θα θεωρηθεί ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά στοιχεία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα χρήστη και τα προσωπικά στοιχεία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ

1. Όροι

Μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της διεύθυνσης https://dimitra-foods.eu, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

 1. Επιτρέπεται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στον ιστότοπο της PARPARAS SA για προσωπική, μη εμπορική προσωρινή προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν μπορείτε:
  1. τροποποίηση ή αντιγραφή των υλικών
  2. χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια έκθεση (εμπορική ή μη εμπορική)
  3. απόπειρα αποσύνθεσης ή αναστροφής μηχανικού λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο της ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ;
  4. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «αντικατοπτρίζετε» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και ενδέχεται να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από την ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ. Με τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή κατά τον τερματισμό αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Το υλικό στον ιστότοπο της ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ παρέχεται «ως έχει». Η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
 2. Περαιτέρω, η PARPARAS SA δεν εγγυάται ούτε προβάλλει οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή άλλως σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιουδήποτε ιστότοπους συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ, ακόμη και αν η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό της.

6. Σύνδεσμοι

Η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση της ιστοσελίδας ΠΑΡΠΑΡΑΣ. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις

Η ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων υπηρεσίας.